رابط برنامه کاربردی Api

رابط برنامه کاربردی Api

As Domain Name API we provide .net api support to companies and individuals who want to become domain reseller. All our customers, resellers and solution partners have the right to use the comprehensive API’s of Domain Name API free of payment.


ویژگی های مدیریت دامنه:

پرداخت های کاملاً رایگان
پشتیبانی فنی
بیش از ۵۵۰ ارتباط دامنه

اکنون پنل کنترلتان برای ثبت بیش از صد ها نام و ارتباط دامنه آماده می باشد.
 • •ثبت دامنه
 • •نوسازی دامنه
 • •انتقال دامنه ورودی
 • •انتقال دامنه خروجی
 • •اطلاعات ثبت دامنه
 • •سرورهای نام
 • •دستورات دامنه
 • DNS •مدیریت
 • Whois •حفاظت
 • •نمایندگی محلی
 • •قفل دامنه
 • SSL گواهینامه های
 • •پنل مدیریت
 • •حساب ها /قبض ها /پرداخت ها
 • •ابزار دامنه
ارتباط های چندگانه
 • HTTP
همین الان مراجعه کنید!
 • قیمت های مناسب دامنه •
 • ادغام آسان •
 • بفروش ، برنده شو. •
درخواست نمایندگی